Printversie

Rore_Muenchen_Kl_300x412.jpeg

Beste bezoeker,

Deze webstek is gewijd aan Cypriaan De Rore, geboren te Ronse en één van de belangrijkste componisten van de 16de eeuw.

Over de persoon De Rore is weinig gekend en zijn levensloop zal wellicht voor altijd in grote mate voor ons een geheim blijven.

De invloed van de muziek die hij gecomponeerd heeft is echter van heel grote waarde en ook van fundamenteel belang voor de componisten die in zijn tijd en na hem geleefd en gewerkt hebben.

Door tijdgenoten werd hij "Omnium Musicorum Princeps"; genoemd ("de eerste onder alle musici"), wat toch niet gering is. Claudio Monteverdi zelf heeft hem als één van zijn voornaamste inspiratiebronnen vernoemd.

Wim Daeleman


De persoon Cypriaan De Rore ... :

Op deze webstek gaat de aandacht vooral naar de muziek van De Rore. Wenst u echter meer te weten over persoon Cypriaan De Rore zelf dan verwijs ik hier dadelijk al naar de volgende teksten, die integraal op deze webstek te vinden zijn :
-
Cambier, Albert (1981) : De grootste roem van de stad Ronse : De komponist Cypriaan De Ro(de)re, "omnium musicorum princeps., in : Annalen van Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde., XXX, p. 5-56 (Ronse) : Een heel belangrijk artikel van de hand van Albert Cambier. Het geeft een heel mooi beeld van de zoektocht omtrent het leven en de afkomst van De Rore.
- Daeleman, Wim (2007) : De madrigaalkunst van Cypriaan De Rore, een Vlaams componist werkzaam in ItaliŽ midden 16de eeuw, en door tijdgenoten 'Omnium Musicorum Princeps' genoemd., in : Annalen van Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde.


Pagina laatst bewerkt : 28/12/2020 19:35:02
Eigen code : #00_Right